Søren Bjønness – Director, Euronext

Director, EuronextShare

Søren Bjønness – Director, Euronext